Making decisions – Shape your future

Allting som vi gör här och nu formar hur vår framtid kommer att se ut. Det är väldigt lätt att hamna i ett läge där man ”go with flow” och låter sig själv styras dit yttre omständigheter tar en. För stunden så kan det kännas skönt för man behöver inte aktivt styra åt något håll som generellt innebär lite extra effort. Fortsätter man däremot längs vägen där man låter sig självas styras och formas av yttre omständigheter en längre tid så kommer man med största sannolikhet ha hamnat långt ifrån där man egentligen vill vara. Och då kan vägen tillbaka mot sitt mål vara en lång väg att gå.

 

Definiera vad du vill ha – skapa en målbild 

En anledning till varför jag under en lång tid lät mig formas av yttre krafter var för att jag inte visste vart jag ville styra mitt liv. Jag hade aldrig tagit mig tiden att faktiskt fundera på vad jag ville ha ut av livet och vem jag ville vara som person. Har man inte satt ett mål så är det ju inte konstigt att man aldrig kommer fram dit man egentligen vill vara. Det är som att åka på ett skepp utan en kapten. Man skulle bara irra omkring och föras dit vindar och vågor tar en. Därför är en målbild otroligt viktig. En målbild som definierar vem du vill bli som person, vilket jobb du vill ha, hur ditt hem ska se ut eller hur många gånger per år du vill åka utomlands. Den här målbilden kan innehålla precis vad som helst men det viktigaste är att den innehåller DINA drömmar och det DU vill uppnå med livet.

 

Släng bort begränsningar 

Efter att man har fått drömma ett tag om hur ens målbild ser ut så är det viktigt att se till att målbilden inte stannar som en dröm. En önskan kommer nämligen inte att ta en någonstans. Hur ser vi till att målbilden inte stannar som en dröm? Först måste vi se till att göra målbilden fri från begränsande ”valda sanningar”. Med det menar jag sanningar som vi plockat upp under vårt liv som hindrar oss ifrån att uppnå våra drömmar. De här sanningarna kan lyda ”jag kan inte, jag förtjänar inte, jag är inte bra nog, alla andra är mycket bättre än jag, ingen kommer att bli kär i mig osv…”

Vi måste veta med varenda cell i vår kropp att vi kan nå våra mål! Annars tror jag att det blir omöjligt att jobba för sitt mål då man inte tror att man kan nå dit.

 

Tips

Så se till att identifiera om du har några begränsande valda sanningar. Det kan du göra genom att tänka på din målbild och se vad som kommer upp i huvudet. Var och en av dessa sanningar får du gärna skriva ned på ett papper. Men nu vill jag att du väljer nya sanningar! De här ska vara positiva sanningar som hjälper dig emot ditt mål. För det är nämligen så det fungerar, vi väljer våra sanningar som vi sen styr våra liv utefter. Och tänk vad mycket bättre vi skulle må om vi kunde välja sanningar som bara gynnade oss istället för sanningar som satte käppar i vårt hjul.

Skriv nu ned dessa sanningar bredvid de andra gamla sanningarna. De här nya positiva sanningarna som du har valt, de ska få ersätta de gamla. Riv bort eller sudda ut de gamla så att du enbart har kvar de nya positiva sanningarna. De här raderna du ska påminna dig själv om när du tänker på din målbild. De här raderna är de sanningar som kommer att ta dig emot ditt nya jag!